Een ventilatie-kwaliteitsonderzoek kan veel informatie geven over een bestaand ventilatiesysteem; de werking en het gebruik daarvan. Een onderzoek wordt vaak als nulmeting gebruikt bij het opstellen van een onderhoudsplan. Klachten en/of problemen kunnen ook een aanleiding zijn voor een kwaliteitsonderzoek. Een gedegen onderzoek brengt de situatie in kaart.

Een volledig beeld
Een gezonde leef- en werkomgeving tegen minimaal energieverbruik is in situaties waar mensen leven en/of werken het primaire doel van een ventilatiesysteem. Als er problemen optreden of gebruikers ervaren klachten starten we met een kwaliteitsonderzoek waarbij we metingen uitvoeren om een beeld te krijgen van de huidige werking en stand van zaken. Ook bij klachten over het huidige ventilatiesysteem kunnen wij gerichte metingen en onderzoeken uitvoeren. Een onderzoek is altijd maatwerk en bestaat uit metingen op locatie maar ook door gesprekken te voeren met gebruikers. Zo ontstaat een volledig beeld van de problemen en de onderhoudsstaat van het systeem.

 

Een onderzoek is altijd maatwerk en bestaat uit metingen op locatie maar ook uit gesprekken met gebruikers, zo ontstaat een volledig beeld.

 

Op zoek naar de bron
Metingen die hierbij ingezet worden zijn fysisch (temperatuur, vocht, luchthoeveelheid) of microbiologisch. Micro-organismen kunnen onder sommige omstandigheden goed groeien in technische installaties en hiermee een bron zijn voor gezondheidsklachten. Terwijl een goedwerkend ventilatiesysteem nu juist het tegenovergestelde effect heeft.

Het resultaat van het kwaliteitsonderzoek is een rapportage van de huidige status in het gebouw en/of van het systeem en het gebruik daarvan. Het rapport geeft inzicht in de oorzaken van klachten en problemen en is een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van een onderhouds– of renovatieplan.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!