Ook voor nieuwbouw-ventilatiesystemen kunt u bij ons terecht. Van woningen, scholen en kantoren tot zorginstellingen en fabrieken. De redenen om een nieuw ventilatiesysteem te plaatsen kunnen heel divers zijn.

Een nieuw gebouw heeft uiteraard een nieuw systeem nodig maar het kan ook dat (gewijzigde) productie, de arbeidsomstandigheden en gezondheid een belangrijke motivatie zijn (denk aan afvalstoffen, te hoge of juist lage temperaturen) om het venitilatiesysteem te vernieuwen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden op het gebied van comfort, gezondheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Een nieuwbouwtraject bestaat uit drie fasen: advies, uitvoering en commissioning.

Nieuwbouw DQ (advies)
We kunnen het nieuwbouwtraject in verschillende onderdelen aanbieden. Zo zullen we beginnen met het vaststellen van de gebruiksfunctie en opstellen van een wensenlijst. Dit wordt getoetst aan de wettelijke gestelde eisen. Daarnaast zullen wij u informeren over mogelijk andere oplossingen. Dit alles vatten we samen in een programma van eisen. Als de uitgangspunten bekend zijn kan het ontwerp en de technische omschrijving gemaakt worden. Het complete advies en ontwerp zijn de basis voor de uitvoering.

 

Comfort, gezondheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

 

Nieuwbouw IQ (uitvoering)
Voor de uitvoering werken wij samen met vaste, betrouwbare partijen. De complete uitvoering en het projectmanagement kunnen wij uit handen nemen. Daarnaast zullen wij het contact en afstemming met overige disciplines onderhouden. Heeft u zelf een uitvoerende partij? Ook dan kunnen wij u ondersteunen bij offertebeoordelingen, toezicht op geleverde kwaliteit en planning.

Nieuwbouw OQ/PQ (commissioning)
Commissioning is het traject dat controleert of alle inspanningen ook leiden tot het resultaat dat afgesproken is in het programma van eisen. Dit begint dus al bij het ontwerp van een systeem. In iedere fase zullen controles moeten worden uitgevoerd om te controleren of de juiste keuzes worden gemaakt. Het eind van het traject is een inbedrijfstelling van het systeem en de controle op functioneren en presteren en, afhankelijk van uw omgeving, een externe validatie.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!