Als er klachten zijn over een ventilatiesysteem in een gebouw is het belangrijk eerst op onderzoek uit te gaan waar deze door veroorzaakt worden. Mogelijk kan er met beperkte ingrepen al heel veel bereikt worden maar in sommige gevallen is (grondige) renovatie van de ventilatiesystemen onontkoombaar. Systemen kunnen verouderd zijn of niet ontworpen voor het huidige gebruik. In de loop der tijd kan er van alles aangepast worden aan een gebouw en/of het gebruik ervan. Dat kan ten koste gaan van de werking van het aanwezige ventilatiesysteem en een gebrek aan verse lucht gaat weer ten koste van het comfort en gezondheid van de gebruikers van het gebouw.

Duurzaamheid of circulair bouwen
Belangrijk uitgangspunt bij renovatie is duurzaamheid of circulair bouwen. Wat kan nog wel gebruikt worden en wat moet echt vervangen worden? Dit is de eerste stap in de renovatie van een ventilatiesysteem. Op basis daarvan kan een helder plan van aanpak en realistische begroting gemaakt worden. 

 

Systemen kunnen verouderd zijn of niet ontworpen voor het huidige gebruik.

 

Renoveren van systemen is vaak ingrijpend en heeft tijdelijk invloed op de beschikbaarheid van een gebouw. Renovaties van complexe gebouwen kunnen vaak in verschillende fasen worden uitgevoerd. Een duidelijk plan van de werkzaamheden, communicatie naar de gebruikers en inventarisatie van de impact op de beschikbaarheid van de omgeving is hierbij cruciaal. 

Weer lucht!
Bij het renoveren van systemen moeten veel afwegingen gemaakt worden als het gaat om comfort, gezondheid, energiegebruik en investeringen. Wij kunnen u helpen een renovatieplan op te stellen met als doel een verbeterde werking van het huidige systeem en voldoende verse lucht.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!